Welkom

Welkom bij ViaMC

ViaMC is een kleinschalig adviesbureau op het gebied van de geotechniek.

Bij ons kan je terecht voor praktische oplossingen in de tender-, ontwerp- of uitvoeringsfase voor alle geotechnische vraagstukken.

Doel is om met onze ontwerpstukken op korte termijn een vraag te beantwoorden, met passende kostprijs, lage bouwkosten (integraal beschouwd) en daarbij een inhoudelijk begrijpbaar advies uit te brengen.

Vraagstukken waar wij in tender, ontwerp, voorbereiding en uitvoeringsfase meerwaarde kunnen bieden, zijn onder andere:

  • Scannen van contractstukken in aanbiedingsfase op geotechnische aspecten
  • Opstellen trade-off’s
  • Berekenen zettingsgedrag tijdelijke en definitieve baanlichamen
  • Stabiliteitsberekeningen
  • Geotechnische ontwerpberekeningen funderingsconstructie’s
  • Draagvermogen ondergrond
  • Afweging type grondkeringen
  • Damwandberekeningen
  • Omgevingsbeïnvloeding
  • Opstellen geotechnische budgetten in elke fase

Referenties volgen, voorlopig alleen op aanvraag.